New offer launched: SembolGold Kuyumculuk TR - ADM Turkey Affiliate Program

SembolGold Kuyumculuk TR - ADM website

Details of the offer:

SembolGold Kuyumculuk TR - ADM:

Paid order - 3.84%


Payout: Sign Up to View

Target - CPA

eCPC - 0.0000$
Hold period - 76day(s)
Banners - No
Deeplinking - Yes
Promocodes - No
CR - 0%
Cookie lifetime - 30day(s)
Landing pages - No
XML/CSV feed - No
Description: Sembol Gold Kuyumculuk 3 Ayrı firmasıyla hizmet nimettir anlayışı ile İsta nbul'da faaliyet göstermektedir. Kapalıçarşı ve kuyumcukent'de sürekli irtibat halinde bulunan kurumsal firmadır. Küreselleşen pazarda bir dünya şirketi olmak için müşteri ihtiyaç ve bekletilerini doğru tespit edip; hizmet kalitesini bu beklentilerine cevap verecek şekil'de, tüm çalışanların katılımı ile sürekli iyileştirecektir. Bu doğrultuda şirketimizdeki faaliyetlerimizde kalite ve iş güvenliğini garanti ederiz. Tüm ilgili yasal gerekliliklerin, kanun ve yönetmeliklerin yerine getirilmesini garanti ederiz. Proje ve hedefler oluşturur, ve bunları hayata geçirmek için çaba sarfederiz. İçeride ve dışarıda irtibat içinde bulunduğumuz her tekil veya tüzel kişiliği birer iş ortağı gibi görür ve onlarla ilişkilerimizi karşılıklı fayda esasında sürekli güvene dayalı olarak geliştiririz. Alışveriş esnasında oluşabilecek hataları minimuma indirebilmek ve iki tarafın maddi manevi kaybı en aza indirecek yöntemleri geliştiriz.

GEO:

Turkey

Traffic restrictions:

Paid search (Brand) Allow
PPC (not search) Allow
SEO Forbidden
Emails Allow
Popunder/Clickunder Allow
Reachmedia Forbidden
Teaser Networks Allow
Retargeting Forbidden
Display Traffic Forbidden
Google Display Forbidden
Coupons Forbidden
Cashbacks Allow
Incentive Allow
Social Media Allow
Websites Allow
Context ads Allow
Re-brokering Forbidden
Push Notification Forbidden
Native ads Forbidden
Facebook Display Forbidden
Doorways Allow
Toolbar Allow